Aangenaam kennis te maken!
20 augustus 2018 

Aangenaam kennis te maken!

Enquête voor Donateurs 2018

Het is weer de week van de grote Enquête voor Donateurs. De envelop kan dus op uw deurmat vallen. Wij hopen dat u de enquête invult en naar ons terugstuurt, want wij vinden uw mening erg belangrijk!

“Aangenaam kennis te maken!” staat er boven de begeleidende brief. Ja, want wij willen u graag beter leren kennen! Dat kan als u meedoet.

Hebt u de enquête inderdaad ontvangen? Ga er dan even lekker voor zitten met een kopje koffie of thee en vult u de vragen in met de bijgevoegde pen. Schrijft u maar eerlijk op wat u van ons en van de hulpprojecten vindt en aan welke informatie u behoefte hebt. Dan kunnen wij daar in de toekomst rekening mee houden.

Door de enquête in te vullen en naar ons op te sturen, laat u ons weten wat u prettig en belangrijk vindt en wat niet. Wij horen dat graag van u, want dan kunnen wij rekening houden met uw wensen en voorkeuren.

Stichting Amazone Kinderen heeft zo’n 45.000 donateurs. Daar zijn we heel blij mee! Sommigen van deze donateurs hebben we ontmoet op onze donateurbijeenkomsten. Anderen kennen we omdat ze ons af en toe bellen. U begrijpt wel dat het onmogelijk is om alle donateurs persoonlijk te kennen. Met uw deelname aan de enquête geeft u ons echter wel de mogelijkheid om u en uw drijfveren beter te begrijpen en ook om beter rekening te houden met uw wensen en voorkeuren.

Alvast hartelijk dank voor het invullen en opsturen van de Enquête voor Donateurs 2018. Hebt u het gezien: op de antwoordenvelop zit al een postzegel! Die hoeft u dus niet meer te plakken. Stuurt u de envelop alstublieft in vóór 5 september aanstaande.

Hebt u vragen over de Enquête voor Donateurs 2018, bel dan naar het secretariaat op 079 – 3620703 of stuur uw e-mail naar info@amazonekinderen.nl.

Dank u voor uw hulp aan de kinderen. Dank u voor uw trouwe vriendschap en medeleven.

Wilt u het werk van Stichting Amazone Kinderen steunen met uw gift, dan vindt u hier onze doneerpagina.

Heel hartelijk dank voor het meedoen aan de enquête en voor uw vriendschap en steun!