Het CETHA-complex in Riberalta wordt opgeknapt! (1)
31 januari 2017 

Het CETHA-complex in Riberalta wordt opgeknapt! (1)

Wie in 2016 heeft bijgedragen aan de renovatie van het CETHA-complex in Riberalta, had van ons al vernomen dat de geplande werkzaamheden bij gebrek aan voldoende inkomsten waren uitgesteld. Maar nu zit er weer beweging in de zaak!

Nadat we onze donateurs op de hoogte hadden gebracht, ontvingen we nog een aantal bijzondere schenkingen voor CETHA. Met het nieuwe budget en na overleg met de bouwmeester zijn de plannen aangepast en werden er nieuwe offertes aangevraagd. Er diende zich een partij aan die de bouwwerkzaamheden binnen het nieuw gestelde budget wilde uitvoeren. Bisschop Casey en Esteban Niemira gingen akkoord en zo konden de bouwlieden vorige week eindelijk van start gaan.

Omdat het nu regentijd is in het Amazonegebied zal de eerste fase bestaan uit voorbereidende werkzaamheden. Muren worden versterkt en vloeren geëgaliseerd. In de droge tijd – vanaf eind maart – kan beter en sneller buiten worden gewerkt. Hier vindt u een fotoreportage van de huidige situatie. U ziet wel hoe ernstig de gebouwen eraan toe waren. Maar het komt echt helemaal goed. We houden u op de hoogte!

Wat was CETHA ook al weer? Klik hier om te lezen wat eraan voorafging.

Fotoverslag eerste fase CETHA-renovatie:

cetha2017-01 cetha2017-02 cetha2017-03 cetha2017-04 cetha2017-05 cetha2017-06 cetha2017-07 cetha2017-08  cetha2017-10 cetha2017-11 cetha2017-12 cetha2017-13 cetha2017-14 cetha2017-15 cetha2017-16 cetha2017-17 cetha2017-18 cetha2017-19