Doneer nu! Steun met een eenmalige of structurele gift.

Fijn dat u ons steunt. Namens de kinderen hartelijk dank!

Waaraan besteden we uw bijdrage?

 • Bevoorrading hospitaalboot met medicijnen, voedingssupplementen en verbandmiddelen
 • Levensreddende chirurgische ingrepen bij kinderen
 • Goedkope (soms gratis) medische hulp
 • Medische zorg, therapie en begeleiding gehandicapte kinderen
 • Toegankelijk maken van onderwijs voor alle kinderen
 • Trainen van onderwijskrachten
 • Bouwen van schoolgebouwen
 • Beroepsonderwijs voor (jong-)volwassenen
 • Studiebeurzen voor gemotiveerde en talentvolle studenten
 • Speciale lesprogramma’s voor kinderen met een beperking
 • Voedselhulp en hand- en spandiensten voor ouderen
 • Stimuleren van verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
 • Opvang van straatkinderen en sociaalmaatschappelijke hulp aan hun families
 • Verstrekken van schoolmaterialen aan arme kinderen
 • Bestrijding van ondervoeding
 • Radio-onderwijs ten behoeve van de ongeletterde bevolking van de jungle
 • Bouw en onderhoud van diverse gezondheidsklinieken