Eindejaarsactie 2019 - Doe mee!
13 december 2019 

Eindejaarsactie 2019 - Doe mee!

Een gelukkig en gezond Nieuwjaar is wat we elkaar allemaal toewensen. Daarbij denk ik ook aan de gehandicapte kinderen in Riberalta, want zonder uw hulp zullen zij hun dagopvang moeten missen. En dat is nu juist het lichtpuntje en het geluk in hun leven!

Door vandaag uw gift over te maken, helpt u ze om ook in 2020 het Centro Nuevos Horizontes te blijven bezoeken. Dit is heel erg belangrijk, omdat deze kinderen anders niets hebben om naar uit te kijken!

Geef alstublieft een gehandicapt kind een gelukkig Nieuwjaar!

Het Centro Nuevos Horizontes helpt jaarlijks ongeveer 200 gehandicapte kinderen en in totaal zo’n 1.000 ouders, verzorgers en andere belanghebbenden. Voorheen subsidieerde de Boliviaanse overheid de salarissen van personeel, maar dat werd in 2018 beëindigd. Ook de financiële tegemoetkoming voor voeding werd gestopt. Stichting Amazone Kinderen heeft de kosten hiervoor overgenomen. Uw hulp is dus meer dan ooit nodig!

Doe mee! Uw gift zal worden besteed aan fysiotherapie, rolstoelen, aangepast schoeisel, beugels en andere hulpmiddelen, maar ook aan voeding, educatief spelmateriaal en brandstof voor de bus waarmee kinderen worden opgehaald en thuisgebracht.

Door uw gift vandaag nog over te maken zorgt u ervoor dat deze kinderen een zo gezond mogelijk Nieuwjaar krijgen!

Dus wees alstublieft zo gul als u kunt zijn en maak uw gift voor een gehandicapt kind vandaag nog over!

Heel erg bedankt, ik wens u en uw naasten alvast een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.