Straatkinderen helpen
22 februari 2016 

Straatkinderen helpen

Straatkinderen, ze scharrelen tussen de huizen en op de markt. Vaak verwaarloosd, eenzaam, schuw. Niemand kijkt naar hen om.

Geborgenheid en veiligheid ontberen ze. Soms spreken ze het uit: “Had ik maar een grote broer of zus, die zou wel voor me zorgen en voor me opkomen!”

Straatkinderen Jongerenwerk Bolivia

In ons vorige nieuwsbericht schreven we al dat we deze kinderen ieder jaar uitnodigen voor het grote Kinderkerstfeest. Op die dag genieten zij van onze aandacht. Ze krijgen lekkere hapjes en doen spelletjes met onze vrijwilligers. Zo ontstaan mooie vriendschappen.
Die vrijwilligers zijn jongeren uit onze jeugdgroepen die bijzondere leiderschapskwaliteiten hebben. Zij zijn door ons opgeleid tot ‘Big Brother’ of ‘Big Sister’. Nadat zij de training hebben afgerond, worden zij ingezet in ons straatkinderenproject (Y15-Ri01).
Na afloop van het Kinderkerstfeest wordt ieder kind gekoppeld aan een vrijwilliger. Deze ‘grote broer of zus’ ontfermt zich over het kind en bezoekt het in de thuissituatie. Als zij daar problemen als extreme armoede, ziekte, geweld en misbruik signaleren, rapporteren zij dat aan ons, waarop wij de families hulp op maat kunnen bieden. Het straatkinderenproject, dat in 2003 startte, wordt geleid door zuster Lucía Fernandez en geldt als een zeer succesvol hulpproject omdat wij er zoveel arme families en kansloze kinderen mee kunnen helpen.
In Riberalta zijn op dit moment 50 grote broers en zussen actief voor meer dan 400 kinderen in 18 verschillende wijken van de stad. De straatkinderen bloeien helemaal op door de liefdevolle aandacht en stimulans van hun nieuwe grote broer of zus. De jongeren, op hun beurt, ervaren hoeveel voldoening het geeft als zij de kinderen en hun arme families helpen.
Wij vragen uw bijzondere aandacht en financiële steun voor het ‘Big Brother and Sister’-project.
Klik hier om uw gift over te maken
Hartelijk dank voor uw bijdrage voor de hulp aan straatkinderen!