Giften en belastingaftrek, hoe zat dat ook alweer?
13 februari 2018 

Giften en belastingaftrek, hoe zat dat ook alweer?

Het wordt langzamerhand weer tijd voor uw belastingaangifte. Weet u nog hoe het zit met aftrek van giften? De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. Hieronder een korte uitleg.

Gewone giften
Gewone giften aan ANBI’s (door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen) mag u opgeven als aftrekpost voor uw inkomstenbelasting, maar niet volledig. Alleen het totaal van alle giften dat hoger is dan 1% van uw drempelinkomen en lager dan 10% daarvan, is aftrekbaar. (Drempelinkomen is bruto inkomen minus uw overige aftrekposten.)

Periodieke giften
Wilt u uw gift volledig aftrekbaar maken, ongeacht de hoogte van het bedrag? Dat kan. Maar, zegt de Belastingdienst, dan moet u dat wel voor minimaal 5 jaar vastleggen in een notariële akte of een onderhandse overeenkomst. Dit worden periodieke giften genoemd.

Downloaden, printen, tekenen en opsturen
Ons formulier voor een onderhandse overeenkomst kunt u hier downloaden: Overeenkomst Periodieke Gift in Geld.

Let op: Met de overeenkomst legt u zich vast om minimaal 5 jaar eenzelfde gift te doen. Giften tellen pas mee vanaf het moment dat u uw handtekening op het formulier zet. U vindt in het document een duidelijke toelichting van de Belastingdienst. Leest u die vooral zorgvuldig door.

 

Moeilijk kiezen?
Veel donateurs geven al trouw ieder jaar hun steun. Het is dan geen moeilijke beslissing om dat voor 5 jaar vast te leggen. Het levert immers altijd belastingvoordeel op! Misschien vindt u het wél een grote stap. De Belastingdienst begrijp dat en komt u tegemoet: als u zich door verlies van uw baan of door arbeidsongeschiktheid niet aan uw betalingsverplichting kunt houden, kan de overeenkomst worden beëindigd. Dat geldt ook indien u of iemand anders komt te overlijden. Kruist u dit dan wel aan op het formulier.

“Doordat ik mijn giften voor 5 jaar heb laten vastleggen, weet Stichting Amazone Kinderen wat zij in de komende jaren van mij kunnen verwachten. Voor mij is het ook fijn: ik krijg meer belastinggeld terug.”

Wilt u meer weten? Kijk op de website van de belastingsdienst of bel met ons secretariaat 079-3620703.