Page content

De Amazonekinderen in uw testament

Een donateur:

“Ik ben 85 jaar. Ik ben nooit getrouwd geweest en heb ook geen kinderen. Omdat ik ondernemer ben geweest en op een bepaald moment mijn bedrijf heb verkocht, beschik ik over een flink kapitaal. Uiteraard gaat een deel daarvan naar mijn familie. En omdat ik graag goede doelen steun, krijgt Stichting Amazone Kinderen straks een legaat van € 5.000. Bolivia is een zeer arm land en bisschop Casey doet er heel goed werk. Ik ben zelf katholiek, daarom heb ik er vertrouwen in dat het geld goed zal worden besteed.”

Uw nalatenschap. Hun toekomst

Omdat wij op kantoor regelmatig worden gebeld door donateurs die vragen hebben over het opnemen van Stichting Amazone Kinderen in hun testament, hebben we besloten er een brochure over te maken. Deze brochure, met de titel “Uw nalatenschap. Hun toekomst”, kunt u bij ons opvragen op telefoonnummer 079 – 362 07 03 of via e-mail: m.leendertse@amazonekinderen.nl.

 

Uw naam op het gedenkbord

Laat na via testament

In de oerwoudstad Riberalta, vlakbij het huis waar bisschop Casey woont en werkt, bevindt zich een gedenkbord met namen van overleden donateurs die de Amazonekinderen in hun testament hadden opgenomen. Vele kinderen en hun families passeren dagelijks dit gedenkbord. Regelmatig blijven ze even staan om met dankbaarheid hun Nederlandse vrienden te gedenken. Hebt u de Amazonekinderen al in uw testament opgenomen, of bent u van plan dat te doen, belt u dan met Monniek Leendertse op 079 – 362 07 02 of stuur haar een e-mail op m.leendertse@amazonekinderen.nl. Wilt u graag dat wij na uw overlijden ook uw naam op het gedenkbord vermelden, laat haar dan alstublieft weten op welke wijze wij dat mogen doen.

ANBI

Stichting Amazone Kinderen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat de stichting geen schenk- of erfbelasting aan de fiscus hoeft af te dragen. Het bedrag dat u nalaat aan de Amazonekinderen kan dus volledig aan de hulpprojecten worden besteed.