Over Amazone Kinderen

Al 25 jaar een begrip in het Amazonegebied

De organisatie

De stichting heeft ongeveer 25.000 donateurs, maar ontvangt ook bijdragen uit bedrijfs- en vermogensfondsen, bijzondere schenkingen en nalatenschappen. De stichting heeft geen eigen kantoor en geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden die nodig zijn om donateurs te werven en van informatie te voorzien zijn aan Nederlandse bureaus uitbesteed en worden op uur- of projectbasis vergoed.


Sinds augustus 2022 is Marco Aresi is projectcoƶrdinator in Bolivia. Hij is verantwoordelijk voor de begroting, de rapportages en alle andere activiteiten die nodig zijn om de hulpprojecten te plannen, te organiseren en te verantwoorden.


Director Nederland is:

Monniek Leendertse


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

De heer C.G.C.P. Verstappen

De heer D.L. Simonds

Mevrouw A.M. Lakenman-Uythoven


De bestuursleden bepalen samen het beleid in zowel het fondswerven als de bestedingen. De Director Nederland, het bestuur, het campagnebureau en het secretariaat onderhouden vrijwel dagelijks contact met elkaar. Deze werkwijze is zowel snel als effectief.

Onze hoofddoelen

Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Jaarlijks ontvangt een aantal jonge, gemotiveerde studenten van ons een studiebeurs.


Medische zorg

Medische zorg verlenen aan kinderen en hun families die vanwege hun armoede geen toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg.


Jongeren

Jongeren trainen in sociale omgang, het dragen van verantwoordelijkheden, gelijke rechten van mannen en vrouwen, seksualiteit, gevaren van alcohol en drugs.