Pando Report 2 - 2017
28 juni 2017 
in Archief

Pando Report 2 - 2017

Onze 2e kwartaalbrief van dit jaar is uit. Ditmaal is het Pando Report geheel gewijd aan het radio-onderwijs.

Radio San Miguel – ons radiostation in Riberalta – zendt dagelijks programma’s uit in het hele Boliviaans Amazonegebied. Eén van die programma’s is ‘Maestro en Casa’. Het is bedoeld ter bestrijding van het analfabetisme. Dankzij dit radioprogramma kunnen veel mensen die diep in het oerwoud wonen, waar elke vorm van onderwijs ontbreekt, alsnog leren lezen en schrijven.

We hebben een van de deelnemers gevraagd iets over de lessen te schrijven. Nora Valverde Lurici: “Ik ben in het tweede deel van de basiscursus. Ik ben blij met de hulp die u ons geeft, zodat wij verder kunnen leren bij Maestro en Casa. Eerst kon ik niet lezen en schrijven, maar nu leer ik dat. Blijf ons helpen. Ik ben 47 jaar oud. Dank u.”

Wilt u een volledige, tweejarige basiscursus mogelijk maken voor een man of vrouw in de jungle? Steun ons dan met een gift van €32. U geeft daarmee een onvoorstelbaar groot en blijvend geschenk aan mensen die heel graag willen leren lezen, schrijven en rekenen!

 

In totaal is er € 18.061 nodig voor dit radiowerk. Dit doen we ermee :

  • het onderhoud van de zendapparatuur
  • lesmateriaal voor de deelnemers
  • het transport van alle materialen het oerwoud in
  • het werk van de leraren die de deelnemers in het oerwoud bezoeken

Klik hier om een gift te doen voor het radiowerk.

Klik hier om het nieuwe Pando Report te openen en meer te lezen over Radio San Miguel en de oorzaken van het hoge percentage analfabeten in het Boliviaanse Amazonegebied.

Deelnemers van de radioles in actie.