Periodiek schenken

Vastleggen van uw giften doet u niet alleen om uw giften fiscaal aftrekbaar te maken, maar ook omdat u Stichting Amazone Kinderen wilt helpen om hulpprojecten voor een langere termijn te kunnen plannen en uitvoeren.


ANBI keurmerk

Omdat Stichting Amazone Kinderen een ANBI is, mag u al uw giften opgeven als aftrekpost in uw belastingaangifte. De Belastingdienst stelt daar wel voorwaarden aan. Uw giften moeten in dat jaar hoger zijn dan 1% (met een minimum van € 60) en lager dan 10% van uw drempelinkomen. Alles wat eronder of erboven zit, is niet aftrekbaar


Uw giften volledig aftrekbaar maken

Er is een manier om uw giften toch volledig aftrekbaar te maken. U moet zich dan vastleggen voor minimaal 5 jaar om Stichting Amazone Kinderen eenzelfde jaarbedrag te schenken. 


Onze notaris adviseert om jaarlijkse vaste giften tot € 1.000 vast te leggen in een Overeenkomst Periodieke Giften in geld. Dit is een onderhandse overeenkomst die u sluit met Stichting Amazone Kinderen zelf.


Vaste schenkingen van € 1.000 en hoger kunnen beter bij de notaris worden vastgelegd in een Notariële Akte voor Periodieke Schenkingen, ook wel lijfrenteschenking genoemd.


Wilt u meer uitleg over periodiek schenken of wilt u opgaveformulieren ontvangen voor de OPG of de notariële akte, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 079-3620703 of per e-mail via info@amazonekinderen.nl.

Brief van een donateur

"Een week geleden heb ik 90 mogen worden en is er door mijn familie gevraagd welk cadeau ik leuk zou vinden. Ik heb toen gevraagd om een vrij gift voor Stichting Amazone Kinderen. Dat heeft € 325 opgebracht. Als dit besteed kan worden aan de studiebeurzen waar bisschop Casey over schreef, zou ik dat op prijs stellen.


Groot is mijn waardering en bewondering voor alle lieve mensen die zich inzetten voor de Amazonekinderen."

Maak een donatie over

Uw donatie maakt echt het verschil voor de kinderen in de Amazone. 

Ga een overeenkomst aan voor periodieke schenkingen

Neem de Amazonekinderen op in uw testament. Neem voor meer informatie contact met ons op.