Projecten, resultaten en nieuwe vrienden!
18 juli 2017 

Projecten, resultaten en nieuwe vrienden!

Wat een bedrijvigheid bij Stichting Amazone Kinderen! Er is ook zoveel te doen om de kinderen in Bolivia te kunnen helpen. Kijk maar eens… 

wat er binnen een aantal maanden de revue passeert. Hieronder vindt u een opsomming van projecten waar we uw aandacht voor hebben gevraagd en die nog in de spotlights gaan komen.

 

 • Maart 2017:
  Schoolpakketten voor arme kinderen. € 42.236 mochten we van u ontvangen. Hartelijk dank!
 • April 2017:
  Studiebeurzen voor hardwerkende, gemotiveerde jongeren. € 42.777 was nodig. Onze oproep in het vorige Pando Report heeft € 25.126 opgebracht. Dank u wel, als u hieraan ook hebt meegeholpen.
 • Mei 2017:
  Esperanza, de rivierboot die verbouwd zal worden tot varend hospitaal. In totaliteit hebben we voor de hospitaalboot € 53.721 nodig. Een flink bedrag, maar we hebben al vele reacties gekregen. Bijzonder als iemand € 150 overmaakt of zelfs € 20.000! De actie loopt nog steeds. In het eerstvolgende Pando Report, onze kwartaalbrief, hopen we u meer te kunnen vertellen.
 • Juni 2017:
  Actie voor operaties van 12 kinderen met schisis (hazenlip). Een hersteloperatie kost € 280 per kind, soms zijn er meerdere hersteloperaties nodig. Deze actie loopt ook nog. Resultaten volgen later.
 • Juli 2017:
  Voedselpakketten voor families met ondervoede kinderen, maar ook voor eenzame ouderen. Hier hebben we € 16.016 voor nodig. Zal het lukken om dat geld bij elkaar te krijgen? We hopen het!

Op zoek naar nieuwe vrienden
U ziet het: we kunnen veel doen dankzij uw gulle giften! Om hulp te kunnen blijven geven, zijn we altijd op zoek naar nieuwe donateurs. Door ouderdom en overlijden van oudere donateurs neemt ons vriendenbestand af, daarom hebben we nieuwe aanwas nodig.

 

We hebben nu een leuke actie: als u iemand donateur maakt voor minimaal € 5 per maand, krijgen u én de nieuwe donateur de unieke Amazonekinderen legpuzzel gratis thuisgestuurd. Belt u hiervoor naar ons secretariaat 079 – 3620703. Dan krijgt u heel gezellig Marja, Myrte, Marieke of Monniek aan de lijn.

 

Kunt u geen nieuwe donateur aanbrengen, maar wilt u wel een gift doen, klik dan hier.
Dank u!