Studiebeurzen: de weg uit de armoede
24 april 2019 

Studiebeurzen: de weg uit de armoede

Mensen die ziek zijn of gewond, hebben vaak meer contact met de verpleegkundige dan met andere gezondheidswerkers, daarom wil ik graag verpleegkundige worden.” – Brandi

Als je de woor­den van deze jonge mensen leest, word je geraakt door hun moed en doorzettingsvermogen. Want wat zijn jonge mensen zoals Brandi hard nodig in het Boliviaanse Amazonegebied!

Waarom? Wel, er is grote behoefte aan mensen die zich voor de ontwikkeling van hun eigen bevolking willen inzetten, vooral jonge mannen en vrouwen met visie en door­zettingsvermogen. Dat is in Bolivia niet vanzelf­sprekend. Vandáág, de overleving, is belangrijk. Als we nu maar te eten hebben, en morgen kijken we wel verder.

Brandi hoopt dit jaar haar diploma te halen. Dat gaat haar zonder uw hulp niet lukken. Doet u mee om deze studenten te steunen? Dat is fantastisch. Dank u wel!

Maar de kinderen en jonge­ren krijgen zo nooit de kans om samen met hun families de strijd tegen de armoede aan te gaan. Daarom is onderwijs een van de belangrijkste speerpunten van onze hulpverlening. Het verstrek­ken van studiebeurzen maakt er onderdeel van uit.

Een betere toekomst voor 65 jongeren en hun familie

Jaarlijks ontvangen ongeveer 65 hardwerkende en talentvolle jonge mensen uit de armste fami­lies van ons een studiebeurs. Een deel van hen krijgt een maande­lijkse toelage van omgerekend ongeveer 90 euro voor hun dage­lijks onderhoud en voor leermid­delen, zodat zij vakdiploma’s kunnen behalen waar in de regio een grote behoefte aan is. Zij volgen studies tot fysiotherapeut, arts, leerkracht, verpleegkundige, tandheelkundige, voedingsdeskundige, bos- of tuinbouwspecialist of computerdeskundige.

Zonder uw financiële onder­steuning zijn deze jonge mensen niet in staat om studies te volgen of te voltooien.