Thuisonderwijs in de jungle via de radio
05 oktober 2020 

Thuisonderwijs in de jungle via de radio

Als je geen onderwijs kunt volgen, omdat je diep in het oerwoud woont waar geen scholen zijn, dan ben je intens blij met lessen via radio San Miguel!

Voor hen is dit programma:

Maestro en Casa, het lesprogramma ter bestrijding van analfabetisme, wordt gevolgd in 22 onderontwikkelde gebieden in het Boliviaanse oerwoud. Zowel mannen (47%) als vrouwen (53%) nemen deel. Om hen te stimuleren de cursus helemaal af te ronden vragen wij de deelnemers om een kleine eigen bijdrage. De leermiddelen worden per boot of per motorfiets naar hen verzonden. Onderwijzers trekken ieder jaar langs dorpen en nederzettingen in het oerwoud om deelnemers te bezoeken, hen te helpen bij de lessen en om examens af te nemen.

Hier hebben zij u voor nodig:

Voor het samenstellen en geven van de radiolessen, de brandstof, olie en onderhoud van de motorfietsen van de leerkrachten, het onderhoud van de zendapparatuur, lesmateriaal voor nieuwe deelnemers, batterijen voor de radio’s en voor het transport van alle materialen het oerwoud in.

Wilt u een man of een vrouw de kans geven om te leren lezen, schrijven en rekenen, help dan met een gift!

Maestro en Casa kost jaarlijks € 12.240. Iedere gift, groot of klein,  die u maar kunt missen draagt hieraan bij. Heel hartelijk dank!

Elisabeth Novoa Manu werkt als lerares en coördinator voor ‘Maestro en Casa’. Zij vertelde ons: “Ik voel me bevoorrecht dat ik vroeger met de vrouwen uit mijn dorp naar de radiolessen kon luisteren. Daarmee is de basis gelegd voor mijn verdere ontwikkeling. Uit mijn jeugd in de jungle weet ik hoe machteloos en afhankelijk je bent als je niet kunt lezen, schrijven en rekenen. Daarom ben ik zo blij dat ik nu andere ongeletterde mensen verder kan helpen. Ik hoop dat dit werk nog lang voortgezet mag worden, want er is nog onnoemelijk veel leed en onwetendheid onder de junglebevolking.”

Stichting Amazone Kinderen geeft al meer dan 25 jaar kinderen in het geïsoleerde Boliviaanse Amazonegebied een hoopvolle toekomst. Met onderwijs, gezonde voeding en medische zorg.

Alvast hartelijk dank namens Elisabeth Novoa Manu!