Page content

Medische Zorg

De armoede is bij sommige mensen zo groot, dat zij onmogelijk een doktersbezoek kunnen betalen. Deze mensen worden door onze artsen en verpleegkundigen voor weinig geld en soms zelfs gratis behandeld. De klinieken van Riberalta, Guayaramerin en Puerto Rico kunnen dankzij de steun van onze Nederlandse donateurs worden bevoorraad met medicijnen en instrumenten. Ook worden er krukken, rolstoelen en protheses verstrekt.

Medisch02

Jaarlijks worden er in Riberalta ongeveer 5.000 families op deze wijze geholpen, in Guayaramerin 600 en in Puerto Rico 1.000. In Guayaramerin is een speciale afdeling voor de behandeling van malaria en tyfus. De kliniek van Puerto Rico is ingericht om de geïsoleerde dorpen en gemeenschappen in het oerwoud van medicijnen en zorg te voorzien.

 

Van uw giften worden ook bescheiden salarissen van onze eigen artsen en verpleegkundigen betaald. Medicijnen werden door ons in grote partijen goedkoop aangekocht bij Aktion Medeor in Duitsland. Belangrijke en levensreddende chirurgische ingrepen worden verricht bij gehandicapte, misvormde of gewonde kinderen uit de regio. Ieder jaar komt een team artsen en anesthesisten hiervoor uit Tarija. Incidenteel begeleiden wij een groep kinderen met een familielid per bus of vliegtuig naar Trinidad voor corrigerende operaties bij klompvoetjes en zorgen wij ervoor dat zij aangepast schoeisel krijgen.

Medisch01

In Riberalta worden in ons gehandicaptencentrum Nuevos Horizontes ongeveer 200 kinderen met lichamelijke en verstandelijke handicaps opgevangen. Zij krijgen fysiotherapie en er worden spelletjes met hen gedaan in het dagverblijf. Het vrolijke centrum is van groot belang voor het doorbreken van het taboe dat in Bolivia rust op het hebben van een gehandicapt kind. Wij hebben drie lokale fysiotherapeuten in dienst. Zij geven ouders en verzorgers van de kinderen les over hoe zij hun kind thuis het best kunnen verzorgen.

 

Om ondervoeding onder jonge kinderen te bestrijden en te voorkomen worden een arts en een verpleegkundige parttime ingezet en betaald om jaarlijks 400 tot 500 ondervoede kinderen te behandelen. Gedurende een aantal maanden krijgen de kinderen vitaminen en voedingssupplementen toegediend en worden ze regelmatig gewogen en gemeten. De ouders of verzorgers krijgen voorlichting over gezonde en evenwichtige voeding.

Medisch03

Pro Vida is een populaire, veelbezochte, medische post aan de rand van de stad, die voorziet in betaalbare, natuurlijke geneesmiddelen. Pro Vida wordt financieel door onze stichting ondersteund voor de aanschaf van natuurlijke grondstoffen en voor medische artikelen als verband en watten voor behandeling van aandoeningen en wonden.