Page content

Onderwijs

Onze onderwijsprogramma’s zijn erop gericht om het onderwijs te verbeteren en toegankelijk te maken voor alle kinderen. Jongeren stimuleren wij om beroepsonderwijs te volgen en hun kennis en vaardigheden daarna in dienst te stellen van de eigen gemeenschap. De hulp bestaat onder andere uit het verschaffen van onderwijsmaterialen en schooluniformen aan kinderen uit arme families, het vullen en onderhouden van schoolbibliotheken en het bouwen van schoolgebouwen en bijbehorende faciliteiten. We betalen bescheiden salarissen en geven trainingen aan onderwijskrachten. Dankzij de ruimhartige steun van onze donateurs in Nederland zijn we al ruim 25 jaar in staat geweest om aanzienlijke verbeteringen in het onderwijs te bewerkstelligen.

Onderwijs15

Jaarlijks ontvangt een aantal jonge, gemotiveerde studenten van ons een studiebeurs. In ruil hiervoor draaien zij een vast aantal uren per week mee in onze kinderhulpprojecten. Dit houdt in dat zij assisteren in het onderwijs of bij vormings- en leiderschapscursussen. Andere studenten worden geholpen bij het afstuderen of bij onderzoek. Sommigen worden door ons begeleid bij het aanvragen en afleggen van staatsexamens voor het verkrijgen van officiële diploma’s. Studies die worden gevolgd zijn: fysiotherapie, geneeskunde, communicatie, luchtverkeersleiding, bosbouw en -beheer, verpleegkunde, onderwijs, computertechnologie, boekhouding.

Onderwijs18

Analfabetisme houdt arme mensen arm. Die vicieuze cirkel willen wij doorbreken. Wij bieden daarom onderwijs vanuit ons radiostation Radio San Miguel aan mensen in 22 onderontwikkelde gebieden diep in het oerwoud. Het aantal deelnemers wordt ieder jaar hoger. Het is goed om te zien dat er zoveel animo voor de radiolessen is, want alleen op deze wijze kan het analfabetisme bestreden worden. Onderwerpen die tijdens de radiolessen bovendien aan de orde komen zijn: leidinggeven, moraliteit, gezondheid, gemeenschapsontwikkeling en milieu. Om deelnemers te stimuleren de cursus helemaal af te ronden vragen wij hen om een kleine eigen bijdrage. De leermiddelen worden per boot naar hen verzonden. Onderwijzers trekken ieder jaar langs dorpen en nederzettingen in het oerwoud om deelnemers te helpen bij de lessen en om examens af te nemen.

Onderwijs17 kinderen met beperking 640x480

Wij hebben speciale lesprogramma’s ontwikkeld voor ongeveer 150 verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. De integratie van deze gehandicapte kinderen in het reguliere onderwijs verloopt hierdoor erg goed. Het is een zeer succesvol onderdeel van onze hulpprojecten geworden. Onze leerkrachten krijgen hiervoor een training en wij zorgen voor aangepast lesmateriaal.