Page content

Overeenkomst voor periodieke schenking

AFTREKPOST

Omdat Stichting Amazone Kinderen een ANBI is, mag u al uw giften opgeven als aftrekpost in uw belastingaangifte. De Belastingdienst stelt daar wel voorwaarden aan. Uw giften moeten in dat jaar hoger zijn dan 1% (met een minimum van € 60) en lager dan 10% van uw drempelinkomen. Alles wat eronder of erboven zit, is niet aftrekbaar

UW GIFTEN VOLLEDIG AFTREKBAAR MAKEN

Er is een manier om uw giften toch volledig aftrekbaar te maken. U moet zich dan vastleggen voor minimaal 5 jaar om Stichting Amazone Kinderen eenzelfde jaarbedrag te schenken.

Onze notaris adviseert om jaarlijkse vaste giften tot € 1.000 vast te leggen in een Overeenkomst Periodieke Giften in geld. Dit is een onderhandse overeenkomst die u sluit met Stichting Amazone Kinderen zelf.

Vaste schenkingen van € 1.000 en hoger kunnen beter bij de notaris worden vastgelegd in een Notariële Akte voor Periodieke Schenkingen, ook wel lijfrenteschenking genoemd.

HULP OP DE LANGE TERMIJN

Vastleggen van uw giften doet u niet alleen om uw giften fiscaal aftrekbaar te maken, maar ook omdat u Stichting Amazone Kinderen wilt helpen om hulpprojecten voor een langere termijn te kunnen plannen en uitvoeren.

FORMULIEREN AANVRAGEN

Monniek Leendertse

Wilt u meer uitleg over periodiek schenken of wilt u opgaveformulieren ontvangen voor de OPG of de notariële akte, neem dan contact op met Monniek Leendertse op telefoonnummer 079-3620703 of per e-mail via m.leendertse@amazonekinderen.nl.