Wat we doen

We ondersteunen de armen in het Amazonegebied

Missie

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.

De stichting heeft drie hoofddoelen:

Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Jaarlijks ontvangt een aantal jonge, gemotiveerde studenten van ons een studiebeurs.


Medische zorg

Medische zorg verlenen aan kinderen en hun families die vanwege hun armoede geen toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg.


Jongeren

Jongeren trainen in sociale omgang, het dragen van verantwoordelijkheden, gelijke rechten van mannen en vrouwen, seksualiteit, gevaren van alcohol en drugs.

Hoe het begon

In 1962 werd in Saint Louis (VS) een jongeman tot priester gewijd. Zijn naam was Morgan Aloysius Casey. In zijn hart brandde het verlangen om de liefde van God uit te dragen aan de allerarmsten van de wereld. In 1965 werd hij uitgezonden in de missie in Bolivia.


Nadat hij 22 jaar in de bergdorpen rond La Paz missiewerk had gedaan, achtte paus Johannes Paulus II hem geschikt voor een nieuwe taak. En dus werd Luis (zoals de Bolivianen hem noemden) in 1987 tot bisschop gewijd over de noordelijke oerwouddepartementen Pando en (een deel van) Beni.


Bisschop Casey ging wonen in de oerwoudstad Riberalta en was al snel zeer geliefd onder de indianenbevolking. Hij trok zich hun lot aan en stond naast hen in hun strijd tegen de hardnekkige armoede. Bisschop Casey realiseerde zich dat hij veel hulp nodig zou hebben om goed onderwijs en medische zorg in zijn bisdom te kunnen realiseren. Liefde en bereidwilligheid vond hij wel onder de mensen, maar aan financiƫle middelen was een groot gebrek.


Een Nederlandse vriend overtuigde bisschop Casey ervan, dat Nederlanders zijn probleem zouden begrijpen. Zij staan immers in de hele wereld bekend als betrokken en vrijgevige mensen. Om in ons land fondsen te kunnen werven, werd in 1994 Stichting Amazone Kinderen opgericht. Het werd een succes. Op zijn oproep tot steun werd direct massaal positief gereageerd. Wij zijn heel dankbaar dat vandaag nog steeds ongeveer 25.000 donateurs onze hulpprojecten in Noord-Bolivia financieel ondersteunen.