Er zijn als onze hulp wordt gevraagd

Wanneer er een beroep op ons wordt gedaan voor een nieuw hulpprogramma, bieden we graag hulp. Zo is er in de buitenwijken van Riberalta aan nieuwe project opgestart om straatkinderen op te vangen. Samen met de missiezusters die in die wijken werkzaam zijn, zetten we dan een leer- en voedingsprogramma op. Via onze nieuwsbrief Pando Report vertellen we aan onze achterban over de nood en vragen we om steun. Binnenkort kunt u hier meer lezen over dit nieuwe programma “Centro Velatacú”.

Op een stuk land in het oerwoud tussen Riberalta en Guayaramerin hebben medewerkers van het CETHA volwassenenonderwijs een fruitteelprogramma opgezet om jongeren te leren hoe zij fruitbomen kunnen planten en telen, maar ook hoe het fruit kan worden geoogst en verwerkt om bijvoorbeeld op scholen te verkopen en er een inkomen uit te genereren.

Noodhulp

Wanneer de bevolking te maken krijgt met overstromingen of andere rampen, proberen wij samen met onze coördinator ter plaatse, Marco Aresi, zo goed mogelijk op de nood in te spelen. In coronatijd konden we zo – dankzij de steun van onze donateurs – duizenden overlevingspakketten met voedsel en medicijnen distribueren en uitdelen in de armste buitengebieden en geïsoleerd liggende dorpen in de jungle.