Word ook Vriend van de Amazonekinderen!
30 augustus 2016 

Word ook Vriend van de Amazonekinderen!

Natuurlijk zijn we blij met iedere grote of kleine gift, die we van betrokken mensen zoals u mogen ontvangen.

Met uw vaste steun echter verzekert u ons van inkomsten op de langere termijn. U stelt ons daarmee in staat om levensbelangrijke langlopende hulpprogramma’s voort te zetten. Als u Vriend van de Amazonekinderen wordt zijn we u heel dankbaar, want medicijnen, vitamines, extra voeding en schoolmaterialen blijven hard nodig om de kinderen te kunnen helpen!

Vrienden van de Amazonekinderen geven vaste steun

U wordt Vriend van de Amazonekinderen door ons te machtigen voor het afschrijven van uw giften per automatische incasso. Klik hiervoor op de link onderaan dit bericht.

Waarom een automatische incasso?

vriend-amazonekinderen
U zorgt ervoor dat we ons voornemen om onderwijs, medische zorg en jongerenwerk op de lange termijn te ondersteunen kunnen waarmaken.

vriend-amazonekinderen
U draagt eraan bij dat we verzekerd zijn van maandelijkse financiële steun.
 
vriend-amazonekinderen
U helpt ons om realistische plannen te maken wanneer we onze begroting voor de hulpprojecten in het nieuwe jaar opstellen.

vriend-amazonekinderen
U helpt ons besparen op mailing- en bankkosten.

 

Met uw vaste steun kunnen we deze drie doelen realiseren:

1. De kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
2. Medische zorg verlenen aan kinderen en hun families die vanwege hun armoede geen toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg.
3. Jongeren trainen in sociale omgang, het dragen van verantwoordelijkheden, gelijke rechten van mannen en vrouwen, seksualiteit, gevaren van alcohol en drugs.

Klik hier om het machtigingsformulier in te vullen.
Na het invullen en versturen ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Heel hartelijk dank voor uw vriendschap!

PS. Hebt u eerst nog vragen? Bel ons gerust op 079-3620703 op werkdagen
van 09:00-13:00 uur.