ANBI-status

Schenk met een gerust hart

Stichting Amazone Kinderen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de stichting voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan goede doelen betreffende hun financiële beleid. Goede doelen met de ANBI-status hoeven geen erf- of schenkingsrecht af te dragen over erfenissen en schenkingen. Donateurs kunnen hun giften opgeven als aftrekpost voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer informatie zie ANBI-Belastingdienst.

Let op: de Belastingdienst stelt aan de aftrekbaarheid van uw giften wel voorwaarden! Zie: Hoeveel aftrek krijgt u?