Missie

Kansarme kinderen een toekomst bieden

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel arme families in het noorden van Bolivia, in het bijzonder hun kinderen, hulp te bieden met financiële steun voor onderwijs, medische zorg en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.

Amazonefamilie armoede

De stichting heeft drie hoofddoelen:

Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Jaarlijks ontvangt een aantal jonge, gemotiveerde studenten van ons een studiebeurs.

Medische zorg

Medische zorg verlenen aan kinderen en hun families die vanwege hun armoede geen toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg.

Ontwikkelingswerk

Wanneer onze hulp wordt gevraagd bij rampen of andere ernstige probleemsituaties, staan we paraat om bij te dragen aan oplossingen.

Hoe het begon

Wat ging aan de oprichting in 1994 vooraf?

In 1962 werd in Saint Louis (VS) een jongeman tot priester gewijd. Zijn naam was Morgan Aloysius Casey. In zijn hart brandde het verlangen om de liefde van God uit te dragen aan de allerarmsten van de wereld. In 1965 werd hij uitgezonden in de missie in Bolivia.

Nadat hij 22 jaar in de bergdorpen rond La Paz missiewerk had gedaan, achtte paus Johannes Paulus II hem geschikt voor een nieuwe taak. En dus werd Luis (zoals de Bolivianen hem noemden) in 1987 tot bisschop gewijd over de noordelijke oerwouddepartementen Pando en (een deel van) Beni.

Bisschop Casey ging wonen in de oerwoudstad Riberalta en was al snel zeer geliefd onder de indianenbevolking. Hij trok zich hun lot aan en stond naast hen in hun strijd tegen de hardnekkige armoede. Bisschop Casey realiseerde zich dat hij veel hulp nodig zou hebben om goed onderwijs en medische zorg in zijn bisdom te kunnen realiseren. Liefde en bereidwilligheid vond hij wel onder de mensen, maar aan financiële middelen was een groot gebrek.

Een Nederlandse vriend overtuigde bisschop Casey ervan, dat Nederlanders zijn probleem zouden begrijpen. Zij staan immers in de hele wereld bekend als betrokken en vrijgevige mensen. Om in ons land fondsen te kunnen werven, werd in 1994 Stichting Amazone Kinderen opgericht. Het werd een succes. Op zijn oproep tot steun werd direct massaal positief gereageerd. Wij zijn heel dankbaar dat vandaag nog steeds ongeveer 25.000 donateurs onze hulpprojecten in Noord-Bolivia financieel ondersteunen.

Klik hieronder om de video te bekijken.

De organisatie

Over Stichting Amazone Kinderen

De stichting heeft ongeveer 25.000 donateurs, maar ontvangt ook bijdragen uit bedrijfs- en vermogensfondsen, bijzondere schenkingen en nalatenschappen. De stichting heeft geen eigen kantoor en geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden die nodig zijn om donateurs te werven en van informatie te voorzien zijn aan Nederlandse bureaus uitbesteed en worden op uur- of projectbasis vergoed.

Sinds augustus 2022 is Marco Aresi is projectcoördinator in Bolivia. Hij is verantwoordelijk voor de begroting, de rapportages en alle andere activiteiten die nodig zijn om de hulpprojecten te plannen, te organiseren en te verantwoorden.

Director Nederland is:
Monniek Leendertse

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
De heer C.G.C.P. Verstappen
De heer D.L. Simonds
Mevrouw A.M. Lakenman-Uythoven

De bestuursleden bepalen samen het beleid in zowel het fondswerven als de bestedingen. De Director Nederland, het bestuur, het campagnebureau en het secretariaat onderhouden vrijwel dagelijks contact met elkaar. Deze werkwijze is zowel snel als effectief.