Gezondheidszorg op maat

De armoede is bij sommige families zo nijpend, dat zij onmogelijk een doktersbezoek kunnen betalen. Zieken uit deze families worden door onze artsen en verpleegkundigen voor weinig geld en soms zelfs gratis behandeld. De klinieken van Riberalta, Guayaramerin en Puerto Rico kunnen dankzij de steun van onze Nederlandse donateurs worden bevoorraad met medicijnen en instrumenten. Ook worden er krukken, rolstoelen en protheses verstrekt.

Jaarlijks worden er in Riberalta ongeveer 5.000 families op deze wijze geholpen, in Guayaramerin 600 en in Puerto Rico 1.000. In Guayaramerin is een speciale afdeling voor de behandeling van malaria en tyfus. De kliniek van Puerto Rico is ingericht om de geïsoleerde dorpen en gemeenschappen in het oerwoud van medicijnen en zorg te voorzien.

 

De hospitaalboot

In Guayaramerin, aan de grens met Brazilië, ligt de hospitaalboot aan de wal om te worden bevoorraad met medicijnen, voedingssupplementen en verbandmiddelen om medische zorg naar dorpen en nederzettingen in het uitgestrekte oerwoud te brengen. Zonder het werk van ons mobiele medische team blijven inheemse bewoners van de jungle verstoken van hulp. Met aan boord een arts, verpleegkundigen en een schipper die de dagelijkse maaltijden verzorgt, maakt de hospitaalboot Esperanza 11 tochten per jaar over de Boliviaanse junglerivieren. Meer over de hospitaalboot leest u hier: Amazone hospitaalboot

Artsen en verpleegkundigen

Van uw giften worden ook bescheiden salarissen van onze eigen artsen en verpleegkundigen betaald. Belangrijke en levensreddende chirurgische ingrepen worden verricht bij gehandicapte, misvormde of gewonde kinderen uit de regio. Ieder jaar komt een team artsen en anesthesisten hiervoor naar Riberalta. Bij levensbedreigende situaties, dus als een kind zeer ernstig ziek of gewond is, begeleiden hen met een familielid per bus of vliegtuig naar ziekenhuizen buiten het Amazonegebied die daarvoor beter zijn uitgerust.

In Riberalta worden in ons gehandicaptencentrum Centro Nuevos Horizontes kinderen met lichamelijke en verstandelijke handicaps opgevangen en begeleid. Zij krijgen fysiotherapie en er worden spelletjes met hen gedaan in het dagverblijf. Het vrolijke centrum is van groot belang voor het doorbreken van het taboe dat in Bolivia rust op het hebben van een gehandicapt kind. Wij hebben drie lokale fysiotherapeuten in dienst. Zij geven ouders en verzorgers van de kinderen les over hoe zij hun kind thuis het best kunnen verzorgen.

Dokter in het oerwoud

Ondervoeding bestrijden

Om ondervoeding onder jonge kinderen te bestrijden en te voorkomen worden een arts en een verpleegkundige parttime ingezet en betaald om jaarlijks 400 tot 500 ondervoede kinderen te behandelen. Gedurende een aantal maanden krijgen de kinderen vitaminen en voedingssupplementen toegediend en worden ze regelmatig gewogen en gemeten. De ouders of verzorgers krijgen voorlichting over gezonde en evenwichtige voeding.

Centro Pro Vida is een populaire, veelbezochte, medische post aan de rand van de stad, die voorziet in betaalbare, natuurlijke geneesmiddelen. Pro Vida wordt financieel door onze stichting ondersteund voor de aanschaf van natuurlijke grondstoffen en voor medische artikelen als verband en watten voor behandeling van aandoeningen en wonden.

 

Een nieuw medisch centrum!

In 2022 zijn we gestart met de bouw van een nieuw medisch centrum in een buitenwijk van Riberalta. Het centrum zal “Centro Médico Mons. Luis M. Casey” gaan heten, ter nagedachtenis aan het goede werk dat wijlen bisschop Casey tijdens zijn leven in Bolivia voor de Amazonebevolking heeft verricht. Meer over de bouw van dit Centro Médico vindt u hier: Centro Médico voor hulp aan de armste Amazonefamilies.