Onze onderwijsprogramma’s

Onze onderwijsprogramma’s zijn erop gericht om het onderwijs te verbeteren en toegankelijk te maken voor alle kinderen. Jongeren stimuleren wij om beroepsonderwijs te volgen en hun kennis en vaardigheden daarna in dienst te stellen van de eigen gemeenschap. De hulp bestaat onder andere uit het verschaffen van onderwijsmaterialen en schooluniformen aan kinderen uit arme families, het vullen en onderhouden van schoolbibliotheken en het bouwen van schoolgebouwen en bijbehorende faciliteiten. We betalen bescheiden salarissen en geven trainingen aan onderwijskrachten.

Studiebeurzen

Jaarlijks ontvangen ongeveer 30 jonge, gemotiveerde studenten van ons een studiebeurs. In ruil hiervoor draaien zij een vast aantal uren per week mee in onze kinderhulpprojecten. Dit houdt in dat zij assisteren in het onderwijs of bij vormings- en leiderschapscursussen. Andere studenten worden geholpen bij het afstuderen of bij onderzoek. Sommigen worden door ons begeleid bij het aanvragen en afleggen van staatsexamens voor het verkrijgen van officiële diploma’s. Studies die worden gevolgd zijn: fysiotherapie, geneeskunde, communicatie, luchtverkeersleiding, bosbouw en -beheer, verpleegkunde, onderwijs, computertechnologie, boekhouding.

 

Radio-onderwijs

Analfabetisme houdt arme mensen arm. Die vicieuze cirkel willen wij doorbreken. Wij bieden daarom onderwijs vanuit ons radiostation Radio San Miguel aan mensen in 22 onderontwikkelde gebieden diep in het oerwoud. Het aantal deelnemers wordt ieder jaar hoger. Het is goed om te zien dat er zoveel animo voor de radiolessen is, want alleen op deze wijze kan het analfabetisme bestreden worden. Onderwerpen die tijdens de radiolessen bovendien aan de orde komen zijn: leidinggeven, moraliteit, gezondheid, gemeenschapsontwikkeling en milieu. Om deelnemers te stimuleren de cursus helemaal af te ronden vragen wij hen om een kleine eigen bijdrage. De leermiddelen worden per boot naar hen verzonden. Onderwijzers trekken ieder jaar langs dorpen en nederzettingen in het oerwoud om deelnemers te helpen bij de lessen en om examens af te nemen.

Speciale lesprogramma’s

Wij hebben speciale lesprogramma’s ontwikkeld voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. De integratie van deze gehandicapte kinderen in het reguliere onderwijs verliep hierdoor wel goed, maar ideaal was het niet. Daarom hebben wij in 2021 met hulp van onze donateurs een fantastisch nieuw schoolgebouw voor gehandicapte kinderen kunnen bouwen. Het is een eenvoudig, maar licht en ruim complex geworden, met alle benodigde voorzieningen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. De school die nauw samenwerkt met Centro Nuevos Horizontes – ons centrum voor gehandicaptenzorg – staat in de wijde omgeving zeer hoog aangeschreven en is een unieke onderwijsinstelling in geheel noordelijk Bolivia. Leerkrachten krijgen een speciale training en wij zorgen voor aangepast lesmateriaal.

Hier vindt u een van onze campagnes voor de bouw van de school: Actie: Bouw mee aan de school voor gehandicapte kinderen!