Jongeren begeleiden naar de volwassenheid

Het valt niet mee om in armoede op te groeien. De verleiding is groot om met drugshandel of in de goudwinning snel geld te verdienen. Hoe voorkom je dat jongeren keuzes maken waardoor zij in de criminaliteit belanden?

Om deze jonge mensen te begeleiden organiseren we jeugdclubs die goed bezocht worden. Hier ontmoeten jongens en meisjes elkaar in een veilige omgeving. Er is sport en spel en tijdens iedere bijeenkomst wordt een inhoudelijk thema behandeld. Onderwerpen als omgangsvormen, seksualiteit en verantwoordelijkheid komen aan de orde. Deze worden in groepjes verder uitgewerkt en later gezamenlijk besproken. Sommige jongeren geven zich op voor de leiderschapscursus. Zij ontvangen dan een training om als vrijwilliger in het straatkinderenproject mee te kunnen draaien.

Voor jongeren en jongvolwassenen die geen kans hebben gehad om naar school te gaan is er het CETHA-onderwijs. Hier volgen zij basislessen om alsnog middelbare diploma’s te behalen. Daarna kunnen zij zich inschrijven voor een cursus beroepsonderwijs, bijvoorbeeld voor landbouw, meubelmaken, kleding naaien, visvangst of computerkunde.

Een nieuw project voor jongeren (maar ook ouderen nemen deel) is het nieuwe educatieve landbouwproject. Op een stuk land in het oerwoud tussen Riberalta en Guayaramerin hebben medewerkers van het CETHA volwassenenonderwijs een fruitteelprogramma opgezet om jongeren te leren hoe zij fruitbomen kunnen planten en telen, maar ook hoe het fruit kan worden geoogst en verwerkt om bijvoorbeeld op scholen te worden verkocht en er een inkomen uit te genereren. Meer over dit project vindt u hier: Educatief landbouwproject

Naast onze 3 hoofdprogramma’s – onderwijs, medische zorg en jongerenwerk – bieden we graag hulp als er een na een ramp een beroep op ons wordt gedaan. Bijvoorbeeld wanneer de rivieren overstromen en mensen van huis en haard worden verdreven. In februari 2024 werden delen van Cobija en het omringende platteland geëvacueerd na hevige overstromingen. Er was een groot tekort aan medicijnen. Wij konden snel 250 medicijnpakketten leveren. Zie: Noodhulp na verstromingen Cobija

Wanneer er nieuwe initiatieven worden genomen en onze bijstand wordt gevraagd, bekijken we samen met de projectcoördinator op welke wijze we kunnen bijdragen. Zo werd er in de buitenwijken van Riberalta in 2023 een project gestart om straatkinderen op te vangen. Samen met de missiezusters die in die wijken werkzaam zijn, werd een leer- en voedingsprogramma opgezet. Via onze nieuwsbrief Pando Report vertelden we aan onze achterban over de nood en vroegen we om steun. Zie “Centro Velatacú”.

 

Noodhulp

Wanneer de bevolking te maken krijgt met overstromingen of andere rampen, proberen wij samen met onze coördinator ter plaatse, Marco Aresi, zo goed mogelijk op de nood in te spelen. In coronatijd konden we zo – dankzij de steun van onze donateurs – duizenden overlevingspakketten met voedsel en medicijnen distribueren en uitdelen in de armste buitengebieden en geïsoleerd liggende dorpen in de jungle.