Periodiek schenken

Uw giften volledig aftrekbaar maken

U kunt uw giften aan Stichting Amazone Kinderen volledig aftrekbaar maken voor uw aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat u met ons een schenkingsovereenkomst aangaat. Daarin legt u vast dat u minimaal 5 jaar aaneengesloten gelijke, periodieke giften doet. Zo’n overeenkomst kunt u alleen aangaan met een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting Amazone Kinderen is een ANBI. Ons ANBI-nummer is: 81678 40 12 (RSIN).

De schenkingsovereenkomst heet een Overeenkomst Periodieke Giften. Met onderstaande link kunt u de formulieren van de Belastingdienst downloaden. U kunt de formulieren digitaal invullen (incl. uw handtekening) of printen op papier en met pen invullen.

Let op: Lees de aangehechte toelichting van de Belastingdienst zorgvuldig door!

Het formulier bestaat uit twee exemplaren. Stuur beide ingevulde en ondertekende formulieren (een exemplaar voor de schenker én een exemplaar voor de ontvanger) in een envelop zonder postzegel naar:

Stichting Amazone Kinderen

T.a.v. mw. M. Leendertse

Antwoordnummer 10073

2700 VB  ZOETERMEER

Na ontvangst van uw beide formulieren zullen wij deze voor u afhandelen. Het exemplaar dat voor uw eigen administratie bedoeld is, zullen wij van een unieke transactiecode voorzien, ondertekenen en daarna naar uw adres terugzenden. De transactiecode heeft u nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2023 en opvolgende jaren.

Wilt u ons machtigen voor het automatisch afschrijven van uw jaarlijkse schenking in maandelijkse termijnen, download dan met de knop hieronder het machtigingsformulier. Stuur het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier mee met uw overige papieren.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.