Preview van de "Film over Amazonekinderen" bekeken en wil je meer zien?
Vraag de gratis DVD aan

Page content

Privacyverklaring

Als u donateur van Stichting Amazone Kinderen wordt, worden de door u opgegeven persoonsgegevens vastgelegd in de donateursadministratie van Stichting Amazone Kinderen. Wij informeren onze donateurs over onze acties door middel van mailings, via e-mail, per telefoon en via onze website en social media.
Stichting Amazone Kinderen is een kleine stichting die groot werk wil doen en is voor wat betreft haar inkomsten afhankelijk van donaties, daarom benaderen wij onze donateurs actief met verzoeken om steun. Voor donateurs geldt geen betalingsverplichting, tenzij zij zich daartoe hebben verplicht door middel van een notariële of onderhandse overeenkomst voor periodieke schenkingen. Nieuwe donateurs ontvangen een welkomstbericht via de post, e-mail of telefoon waarmee de donatie wordt bevestigd.
Stichting Amazone Kinderen zet o.a. telemarketing in om donateurs te vragen de stichting structureel te ondersteunen. Wij werken hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het werven van nieuwe donateurs per telefoon wordt het ingezette adresbestand vooraf altijd gecontroleerd op meldingen in het Bel-me-niet Register.
Als u aan ons hebt doorgegeven niet meer gebeld te willen worden door Stichting Amazone Kinderen, dan wordt dit in onze administratie verwerkt en zullen wij telefonisch geen contact meer met u opnemen. Als u ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan kunt u zich aanmelden bij het Bel-me-niet Register via: www.bel-me-niet.nl.
Wilt u van Stichting Amazone Kinderen geen post meer ontvangen, geeft u dat dan aan ons door via telefoon, post of e-mail. Als u geen post meer wilt ontvangen van partijen waar u nog geen relatie mee hebt, kunt u dat melden bij www.postfilter.nl.