Er zijn als onze hulp wordt gevraagd

Wanneer er een beroep op ons wordt gedaan na een ramp bieden we graag hulp. Bijvoorbeeld wanneer de rivieren overstromen en mensen van huis en haard worden verdreven. In februari 2024 werden delen van Cobija en het omringende platteland geëvacueerd na hevige overstromingen. Er was een groot tekort aan medicijnen. Wij konden snel 250 medicijnpakketten leveren. Zie: Noodhulp na verstromingen Cobija

Ook wanneer er nieuwe initiatieven worden genomen en onze bijstand wordt gevraagd, bekijken we samen met de projectcoördinator op welke wijze we kunnen bijdragen. Zo werd er in de buitenwijken van Riberalta een project gestart om straatkinderen op te vangen. Samen met de missiezusters die in die wijken werkzaam zijn, werd een leer- en voedingsprogramma opgezet. Via onze nieuwsbrief Pando Report vertelden we aan onze achterban over de nood en vroegen we om steun. Zie “Centro Velatacú”.

Op een stuk land in het oerwoud tussen Riberalta en Guayaramerin hebben medewerkers van het CETHA volwassenenonderwijs een fruitteelprogramma opgezet om jongeren te leren hoe zij fruitbomen kunnen planten en telen, maar ook hoe het fruit kan worden geoogst en verwerkt om bijvoorbeeld op scholen te verkopen en er een inkomen uit te genereren. Hierover plaatsen wij binnenkort meer informatie op deze website.

Noodhulp

Wanneer de bevolking te maken krijgt met overstromingen of andere rampen, proberen wij samen met onze coördinator ter plaatse, Marco Aresi, zo goed mogelijk op de nood in te spelen. In coronatijd konden we zo – dankzij de steun van onze donateurs – duizenden overlevingspakketten met voedsel en medicijnen distribueren en uitdelen in de armste buitengebieden en geïsoleerd liggende dorpen in de jungle.