Studiebeurzen: dé weg uit de armoede!

Zij werken hard en zetten zich in voor hun eigen bevolking.
Helpt u mee aan de ontwikkeling van deze jonge mensen?

Met bewondering en hoop schrijf ik u over jongeren in Bolivia die zich inzetten voor de toekomst van hun eigen bevolking. Van alle studenten stellen wij er hier drie aan u voor. Alexandra wil als advocate de rechten van arme mensen beschermen, Roly wil duurzame manieren voor landbouw en veeteelt leren en Elvira wil als verpleegkundige haar kennis en vaardigheden inzetten voor de hulp aan zieke mensen.

Alexandra
“Ik droomde ervan om rechten te gaan studeren, omdat ik als professional de rechten van eenvoudige mensen wil verdedigen en afdwingen. Dit jaar kreeg ik van u de geweldige kans om een studiebeurs te ontvangen en voor mij is dat een enorme hulp, want vorig jaar werkte ik als schoonmaker om mijn ouders financieel te ondersteunen, zodat ik geen tijd had om te studeren. In ruil voor de studiebeurs doe ik nu vrijwilligerswerk in Centro Nuevos Horizontes. Ik ben veel van de gehandicapte kinderen gaan houden. Dank u vrienden in Nederland dat u mij deze kans geeft, God zegene u.”

Elvira
“Ik ben moeder van 3 kinderen. Mijn man heeft mij verlaten, daarom woon ik met mijn gezin bij mijn ouders. Daar woont ook mijn gehandicapte zus die voortdurend zorg nodig heeft. Ik wilde heel graag studeren voor verpleegkundige. Twee jaar geleden wilde ik mijn studie opgeven omdat mijn familie door corona geen inkomsten meer had, maar toen kreeg ik dankzij u een studiebeurs en mocht ik bij dr. Oscar in het medisch centrum komen stagelopen. Lieve vrienden in Nederland, ik ben u héél dankbaar voor de geweldige hulp. Ik werk hard om mijn diploma te behalen, zodat ik als volleerd verpleegkundige zieke mensen kan helpen.”

Roly
“Dankzij de studiebeurs die ik van u ontvang studeer ik nu landbouw. Ik heb praktische ervaring in de landbouwsector van het platteland Pando omdat ik daar ben opgegroeid.
Ik weet dat er altijd betere, meer efficiënte en duurzame manieren zijn voor landbouw en veeteelt en ik wil ze leren. De beurs maakt een groot verschil voor mij. In ruil daarvoor help ik mee met werkzaamheden binnen de hulpverleningsprojecten van de stichting. Dank u wel! Ik ben echt heel blij dat u mij helpt!”

 

Wilt u deze gemotiveerde jonge mensen een steuntje in de rug geven? Dat kan bijvoorbeeld met een gift van € 9 of van € 90. Iedere gift is welkom!

Dan helpt u niet alleen onze armlastige studenten, maar draagt u óók bij aan de ontwikkeling van het gehele Boliviaanse Amazonegebied. Dankzij uw steun voor studiebeurzen kunnen er immers artsen, verpleegkundigen, leraren, boekhoudkundigen, juristen, landbouwdeskundigen en voedingsdeskundigen worden opgeleid. Wat zijn die hard nodig in de Amazone!

Ons langlopende, unieke studiebeurzenproject

Dit onderdeel van onze hulpverlening spreekt traditiegetrouw vele donateurs aan. Sommigen ondersteunen het zelfs met hun maandelijkse giften. Dit is wat we doen: ieder jaar kennen wij studiebeurzen toe aan ongeveer 65 hardwerkende en talentvolle jonge mensen uit de armste families. Zij komen daarvoor eerst op gesprek bij onze projectcoördinator Marco Aresi, een pedagoge en een vertegenwoordiger van het onderwijsbureau in onze regio. Een deel van de jongeren krijgt een maandelijkse toelage van omgerekend ongeveer € 90 voor hun dagelijks onderhoud en voor leermiddelen, zodat zij fysiotherapeut, arts, leerkracht, jurist, verpleegkundige, tandheelkundige, voedingsdeskundige, bos- of tuinbouwspecialist of computerdeskundige kunnen worden. Allemaal beroepen waaraan grote behoefte is in het Amazonegebied. Andere studenten worden geholpen bij het afstuderen en het afleggen van staatsexamens voor het verkrijgen van officiële diploma’s. Zonder uw financiële ondersteuning zijn deze jonge mensen niet in staat om studies te volgen of te voltooien.

Zij doen er ook iets voor terug
Het ontvangen van een beurs is niet vrijblijvend en gratis. De jongeren moeten er ook iets voor doen. Alle jongens en meisjes die een studiebeurs ontvangen zetten zich een vast aantal uren per week in als vrijwilliger of stagiair bij een van onze kinderhulpprojecten. Dat kan zijn in het centrum voor hulp aan gehandicapte kinderen, op het kantoor van Marco of bijvoorbeeld in de apotheek van dokter Oscar Fernandez.

Doe ook mee en geef onze studenten een steuntje in de rug. Of het nu 9 of 90 euro is, met iedere gift zijn we blij. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Wij zijn heel blij met uw betrokkenheid bij het welzijn van kinderen en jongeren in het oerwoud van Bolivia. Ik wens u dan ook veel blijheid en voldoening toe!

 

Monniek Leendertse, Director Nederland


Delen:

12 september 2023

Pando Report in een nieuwe jas

Pando Report ziet er anders uit dan u gewend was. Dit blad bestaat al bijna 20 jaar en was toe…
11 augustus 2023

Ernstig zieke kinderen zoals Denise

Denise van 10 jaar werd afgelopen januari door haar bezorgde ouders bij dokter Oscar in het oude centrum gebracht. Ze…
11 augustus 2023

Centro Médico Mons. Luis M. Casey (2)

Had u vorig jaar ook een gift gedaan voor de bouw van het nieuwe medische centrum in Bolivia? Dan heb…

Geplaatst op 29 augustus 2023